AYNiYAT BİRİMİ

AYNİYAT BİRİMİ

Ayniyat Birimi şirkette var olan demirbaşların ve yeni alınan demirbaş malzemelerinin teslim alınması, teslim edilmesi ve takibi ile ilgili işlemlerini yapar. Alımı yapılan malzemelerin girişlerini ve kontrollerini yaparak malzemelerin kabulü ve ilgili birimlerdeki personellere zimmet işlemi yapılarak teslimini gerçekleştiren Ayniyat birimi, zarar gören veya eksik yeri olduğu tespit edilen malzemelerin bakım ve onarımını sağlar. Hurdaya ayrılacak ya da imha edilecek malzemelerin işlemlerini yürütür, şirkette kayıtlı olan malzemelerin şirket dışına giriş ve çıkış işlemlerini takip eder.