Malİ İşler Bİrİmİ

MALİ İŞLER BİRİMİ

Mali İşler, Araç Sevk Ve İdare, Ayniyat

E-Posta  : muhasebe@mer-bel.com.tr  

Telefon  : +90 (232) 422 10 40                     

Faks       : 0232 464 48 59             

Mali İşler Birimi, günlük mali işlerin yürütülmesinin yanı sıra; şirketin mevcut mali kaynaklarını ve bütçeyi yönetir. Birimin çalışma faaliyetleri arasında muhasebe kayıtlarını, hesaplarını yönetmek ve denetlemek, yıllık bütçe önerilerini hazırlamak, bütçeleme süreçlerini yönetmek, ödemeleri onaylamak, kesin hesapları sunmak, gelir-gider raporlarını ve diğer rutin mali raporları hazırlamak yer alır. Aynı zamanda, şirketin çalışma prensiplerine uygun olarak ekonomik kaynaklarının birimlere dağılımını sağlamak, kaynakların ihtiyaçlar doğrultusunda verimli bir biçimde kullanılıp kullanılmadığını denetlemek sorumlulukları arasındadır.

Araç ve akaryakıt hizmetleri takibi ve organizasyonunu gerçekleştiren Araç Sevk ve İdare Birimi Mali İşler Birimine bağlı olarak çalışır. Araçların periyodik bakımı ve muayeneleri, vize, sigorta, kasko işlemleri bu birimin sorumluluğu altındadır.