GÜVENLİK Bİrİmİ

Güvenlik Birimi

E-Posta : guvenlik@mer-bel.com.tr       

Telefon  : +90 (232) 422 10 40                     

Faks       : 0232 464 48 59

 

5188 sayılı kanun ve hükümleri gereğince İçişleri Bakanlığına bağlı olarak çalışan Güvenlik Biriminin öncelikli görevi; Konak Belediyesine bağlı tüm hizmet binaları ve tesislerinde çalışan personelin can güvenliği ve tesislerin korunmasına yönelik önleyici güç olarak 7/24 süreklilik esasına dayalı tam koruma ve güvenliğin sağlanmasıdır.

5188 sayılı kanun, yönetmelik ve özel güvenlik hizmetlerine ilişkin mevzuat hükümleri gereği verilen tüm görevleri sözlü, yazılı ve otomasyon sistemi üzerinden eksiksiz olarak yerine getiren Birim, Konak Belediye Başkanlığı Hizmet Binaları ve bağlı tesislerinde hizmetlerin devamı süresince çalışan özel güvenlik personelinin denetim ve kontrollerini 7/24 süreklilik esasına göre sağlar.

Mevcut personelin görev alanları ile ilgili gerekli hizmet içi eğitimleri verir ve iş güvenliği gerekliliklerini yerine getirir.

Konak Belediye Başkanlığı ve bağlı birimlerin gerçekleştireceği her türlü etkinlik ve sosyal aktivite için hizmet içi görev yerlerinde aksama olmayacak şekilde TC İzmir Valiliği Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü onay ve izni çerçevesinde personel temin eder.