İNSAN KAYNAKLARI BİRİMİ

İNSAN KAYNAKLARI BİRİMİ

E-Posta : insankaynaklari@mer-bel.com.tr        

Telefon  : +90 (232) 422 10 40                     

Faks       : 0232 464 48 59

Personel politikalarını geliştirerek ve mevcut mevzuat ve kuralları uygulayarak, Konak Belediyesi bünyesinde çalışan şirket personellerinin daha yetkin ve istekli olmalarını sağlamayı esas alır.

Personelin işe giriş ve işten çıkış işlemlerini iş kanunu ve mevzuatlarına uygun şekilde gerçekleştiren İnsan Kaynakları Birimi, işe giren personelin özlük dosyalarının oluşturulması ve çalıştığı süreç boyunca da takibi işlemlerini yürütür, Konak Belediyesi bünyesinde çalışan şirket personelinin ihtiyaçlarına yanıt verir. Personelin aylık maaş hesaplamalarını yaparak ve maaş bordrolarını düzenler, personel kıdem ve ihbar yükümlülüklerinin takibini yapar, personelin günlük ve aylık puantajlarını hazırlamak ile ilgilenir. Personel izinleri ile sağlık raporlarını sisteme kaydetmek ve ilgili yöneticiye raporlamak, personelin yaşadığı bir problem ile ilgili tutanak, ihtar, savunma gibi evrakları hazırlamak İnsan Kaynakları Biriminin asli görevleri arasında yer alır. Personellerin işe alım sürecinde de etkin olan İnsan Kaynakları Birimi, şirketin ihtiyacını belirleyerek iş ilanlarını düzenler, iş görüşmelerinde ön görüşmeleri gerçekleştirir, adayların referans kontrollerini yapar, yeni personelin uyum ve işbaşı sürecinde görev alır. SGK ve İş Kurumu gibi resmi kurumlarla olan yazışmaları gerçekleştirir.