SATIN ALMA VE İDARİ İŞLER

SATINALMA VE  İDARİ İŞLER BİRİMİ

E-posta: satinalma@mer-bel.com.tr

Telefon  : +90 (232) 422 10 40                     

Faks       : 0232 464 48 59             

Şirketimiz, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabi, özel hukuk tüzel kişisidir. Ancak şirketimizin T.C. Konak Belediyesine ait olması dolayısıyla kamu kaynağının kullanılması nedeniyle kamu kurumları için geçerli olan birtakım bazı usul ve esaslar tarafımızdan da uygulanmaktadır. Sayıştay denetimine tabi olan şirketimizde, her birimde olduğu üzere, hesap verilebilirlik, şeffaflık, etik değerlere olan inancı ile hizmetler sürdürülür.

Şirketimizin bu anlamda 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi olmakla beraber, kanunun 3/g maddesi uyarınca, ticari ve sınai faaliyetleri çerçevesinde, doğrudan mal ve hizmet üretimine veya ana faaliyetlerine yönelik ihtiyaçlarının temini için istisna kapsamından da faydalanmaktadır.

Şirketimizin İdari İşler Birimi, faaliyetlerini Genel Müdür talimatı ve onayı ile yürütmektedir. Birim dahilinde Satın Alma, Hakedişler ve Kesin Hesaplar, İş Sağlığı ve Güvenliği, Kalite Yönetimi, Çalışan Eğitimleri, Disiplin konularında çalışmalar yapılmaktadır. Birim Merbel’in kurumsallaşma süreçlerinde ve hizmetlerin sürdürülebilirliği çerçevesinde katkı koymaktadır.

Şirketimizin faaliyetleri kapsamında dış ilişkilerde en yoğun temasta olan birim olarak, iletişimimizin açık, samimi ve saygılı olmasına özen gösteririz. Dürüstlük temel ilkelerimizden bir tanesidir. Kamu sermayesinin kullanıldığı şirketimizde bu bilinçle hareket eder, etik ve ahlaki değerlere uygun bir şekilde çalışmalarımızı gerçekleştirmeye özen gösteririz.

Birbirimize değer verir, dinler, fikirlere yapıcı yaklaşır, değerlendirir, cevapsız bırakmayız.

Yenilikçi olmanın gelişmenin önemli faktörlerinden olduğunu bilerek, kendimizi yenilemeye ve geliştirmeye özen gösteririz.

Birimde takım çalışmasına inanırız; bu bizlere karar verme süreçlerinde hız verir, katkı sunar, kaliteyi artırır, doğru kararların alınmasında yön verir ve tecrübe ile harmanlayan devamlı öğrenen kişiler haline gelmemizde hem bize hem şirketimize fayda verir.

Kalite ve hızının artacağına, oluşan iyi kararların hayata geçeceğine, tecrübe ve iyi uygulamaların yaygınlaşacağına, kurumda takım ruhu ve başarma hissinin hakim olacağına, devamlı öğrenen kurum ve kişiler haline geleceğimize inanırız.


İHALELER

Şu an listelenecek ihale bulunmamaktadır.


DOĞRUDAN TEMİN

Şu an listelenecek doğrudan temin bulunmamaktadır.